Menu Zamknij

CENTRALA WENTYLACYJNA HAVA 900 P PODWIESZANA

Rekuperator HAVA 900 P
CENTRALA PRZEMYSŁOWA
NAWIEWNO – WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

( poziome usytuowanie króćców / FI 250)

HAVA 900 P to energooszczędna centrala wentylacyjna stosowana do wymiany powietrza przy jednoczesnym odzysku ciepła. Urządzenie kontroluje

proces cyrkulacji wewnątrz budynku oraz pozwala na dostosowanie jego intensywności do potrzeb użytkowników, zapewniając nieprzerwany

dopływ świeżego powietrza do wnętrza budynku, przy jednoczesnym usunięciu powietrza zużytego oraz wilgoci z pomieszczeń. Opcjonalnie,

urządzenie można doposażyć w nagrzewnicę elektryczną wstępną lub wtórną.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa typoszeregu kompaktowych central z wymiennikiem przeciwprądowym, stanowi zbiór informacji,

pozwalających na zapoznanie z budową oraz właściwym użytkowaniem urządzenia. Przed montażem, rozruchem i eksploatacją urządzenia,

należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować się do zawartych w nim wytycznych i zaleceń.

Rekuperator jest urządzeniem wentylacyjnym z odzyskiem ciepła przeznaczonym do stosowania w wentylacji domów, mieszkań oraz w

budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. biura, budynki użyteczności publicznej). Konstrukcja wymiennika przeciwprądowego

umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centralę wentylacyjną

wyposażono w energooszczędne wentylatory EC, wymiennik przeciwprądowy, filtry, sterowanie. Opcjonalnie urządzenie można doposażyć w

nagrzewnicę elektryczną wstępną lub wtórną.

Rekuperator przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniu technicznym wewnątrz budynku (np. poddasze, strych, piwnica), nieprzeznaczonym

do stałego przebywania ludzi. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna spadać poniżej 7°C w ciągu całego roku. Urządzenie nie może być

posadowione w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności względnej powietrza. Zaleca się umiejscowienie urządzenia w pomieszczeniu ogrzewanym. W pomieszczeniu należy zapewnić możliwość przyłączenia urządzenia do jednofazowej instalacji elektrycznej 230V 50 Hz,

instalacji kanalizacyjnej celem odprowadzenia kondensatu oraz zapewnić swobodny dostęp do urządzenia celem zdemontowania płyty

rewizyjnej i wymiany filtrów.

7-removebg-preview (1).png

a) Obudowa rekuperatora składa się z obudowy zewnętrznej z blachy ocynkowanej. Pomiędzy nimi znajduje się warstwa izolacji, skutecznie

separująca wnętrze centrali od parametrów powietrza w pomieszczeniu.

b) wentylatory – promieniowo-osiowe z bezpośrednim napędem, elektrokomutowane (EC),

c) wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy,

d) układ by-passu, gwarantujący sprawną pracę w porze letniej, Klapa by-passu jest napędzana siłownikiem obrotowym

e) filtry powietrza – jednorazowe, wymienne klasy G4, M7,

f) układ automatyki – układ sterujący wraz z przyłączem elektrycznym zabudowano w bocznej części centrali, na zewnątrz urządzenia.

Połączenie z panelem operatorskim realizowane jest poprzez przewód sterujący. Układ sterujący umożliwia wyregulowanie pracy urządzenia

zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników. Układ obsługuje również dodatkowe urządzenia zewnętrzne, np. przepustnicę gruntowego

wymiennika ciepła (GWC), dodatkową nagrzewnicę lub chłodnicę powietrza oraz pozwala na współpracę z systemem zarządzania budynkiem

(ang. BMS). Sterowanie urządzeniem może odbywać się również poprzez aplikację mobilną bądź poprzez Internet (opcjonalnie).

g) Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w nagrzewnice elektryczną wstępną i wtórną.

ModelHAVA-P-900
Klasa energetycznaA
Rodzaj wymiennika ciepłaPrzeponowy, przeciwprądowy, tworzywowy
Sprawność cieplna odzysku ciepła (max)Powyżej 92%
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (100 Pa)900 m3/h
Maksymalne ciśnienie500 Pa
Napięcie zasilania230V 50Hz
Pobór mocy urządzenia (bez nagrzewnicy)10 – 680 W
Nagrzewnica wstępna (opcjonalnie)1,5 kW on-off
Średnia króćcówFi 250
Klasa filtrówISO Coarse 90% (M5) nawiew/ISO Coarse 65% (G4) wywiew
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)390/1150/1370
Waga urządzenia (netto)110kg
ObudowaBlacha ocynkowana, izolowana
Dostęp do filtrówDół
By-passAutomatyczny
Stopień ochronyIP40
Temperatura pomieszczenia technicznegoMinimum +7 stopni C
Jednostkowe zużycie energii JZE [kWh(m2/rok)]Strefa klimatyczna umiarkowana -41 kWh/m2/rok
Deklarowany typ systemu wentylacyjnegoSWNM dwukierunkowy, nawiewno-wywiewny układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora
Poziom moc akustycznej (LWA)*52
Wartość odniesienia natężenia przepływu0,25 m3/s
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia50 Pa
Efektywny pobór mocy0,28 KW
Czynnik rodzajusterowania i typ sterowaniaSterowanie czasowe
Wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtraKomunikat sterownika na panelu pomieszczeniowym
Adres strony internetowej z instrukcjami montażu/demontażuHttps://HGHAVA.com